MENU

GIỜ PHỤC VỤ

Trưa/Lunch 10:30 - 14:00

Tối/Dinner 16:00 - 22:00